Государственное автономное учреждение Республики Бурятия
Call-центр (3012) 45-30-36, Приемная (3012) 21-10-41, Пресс-служба (3012) 21-08-74

Новости #ДСС    11 февраля 2021

Сагаан һараар, Сагаалганаар 2021!

Зүүн зүгэй литээр гаража байһан Үхэр жэлээр амаршалхыемнай зүбшөөгыт! Энэ жэлдэ һанаһан хэрэгүүдтнай номой ёһоор бүтэжэ, сагаан сэдьхэлтэй, сагаан һанаатай, сагаан замтай,  элүүр энхэ, буянтай бурхантай ябахыетнай хүсэнэбди! ...

Страницы: 1 2 3 4 5 ... 19 След.